Интервю

По-долу публикувам интервю, което дадох пред Стефан Трашлиев, издател на онлайн списанието trade4win magaZin. Заглавието е негово.

ТРЕЙДЪРЪТ ГРАДИ УСПЕХ ЧРЕЗ ВОЛЯ, ГРАНИЧЕЩА СЪС СТРАСТ

Разговаряме с Николай Колев за неговото ежедневие като трейдър. Той търгува професионално от 2009 г. и издава forex-hobby.com. С неговия сайт активно си партнираме за популяризиране на трейдинга.

Скучно ли е трудовото ежедневие на успешния професионален трейдър?
Скучно ли е трудовото ми ежедневие? Бих коригирал малко въпроса. Струва ми се, че нашето ежедневие, на всички трейдъри, независимо от стила, независимо от финансовите инструменти, които търгуваме, е повече творческо, отколкото трудово. А това прави живота ни динамичен и интересен, и в никакъв случай скучен.

Всъщност, не всичкото ми време през деня е ангажирано от търговията на валутния пазар. Точно по тази причина не съм в състояние да дефинирам и ежедневието си еднозначно. Това до голяма степен се определя от стила ми на търговия и от избраната стратегия.

Аз съм прайс екшън трейдър, като около 80% от сделките си реализирам на дневна графика. Това ми дава свободата да разполагам с времето си през деня, като планирам в него много други дейности и забавления извън форекс. Разбира се, задължително отделям всеки ден време за администриране на сайта си www.forex-hobby.com, което няма как да не причисля към основната си работа. Като се прибавят и седмичните анализи, които правя и статиите, които пиша; като се добави и времето за четене на новини и посещение на форекс форуми и блогове – картината се запълва.

Това означава ли, че същинската ти търговия се случва между другото?
Истината е, че от всички изброени форекс ангажименти, същинската търговия ми отнема най-малко време. На практика, благодарение на прайс екшън философията, която изповядвам и популяризирам, в месеца аз откривам не повече от 4-5 позиции. Бих казал, че това са най-вълнуващите ми дни в професионално отношение – времето, през което имам активирана позиция. Въпреки рутината, въпреки наложената воля за ненамеса в хода на поръчките си, където и да ходя, каквото и да правя, аз си имам една доминанта в ума. С никого не говоря за това, дори е нещо като суеверие; нося вълнението в себе си. Вероятно и това е обусловено от този стил. Предполагам, че дневните трейдъри, особено скалпърите, не могат да изпитат такива чувства, поне не от такъв характер. Техните притеснения, въодушевления и емоции са развиват в рамките на няколко минути или часове. Рядко, предполагам, им се налага, да си легнат с отворена позиция.

Имаш ли някакво време в денонощието, посветено само на търговията?
Денят завършва за мен малко след 24 часа. Тогава затваря пазарът в Ню Йорк (7 часа разлика: 17 + 7 = 24) и отваря азиатската сесия. Аз съм пред компютъра си от 23,30, направил съм анализ на основните валутни инструменти, които следя и чакам да приключи Ню Йорк. Ако видя подходящ сигнал, откривам позиция и си лягам. Най-често това е чакаща поръчка. Разбира се, на сутринта отварям, за да видя как евентуално се развива тя, но не и за да се намесвам в хода й. Нататък денят ми се развива според конкретните ангажименти, определени от битието ми. Може да се наложи цял ден да не отворя компютъра си и това не ме притеснява. В края на деня обаче трябва задължително пак трябва да намеря време да погледна поръчката, и така процедурата се повтаря. В повечето случаи, естествено, се налага да работя с компютър през деня, и тогава няма как да не поглеждам пазара от време на време. Но пак без да се намесвам. Не е лесно, но се постига.

Тъй като говорим за трудовото ми ежедневие, отговорът ми няма да бъде пълен, ако не отбележа, че много радост ми доставя и писането на различни материали за сайта. Не съм сигурен дали всеки може да го разбере, дори не съм сигурен дали всеки е в състояние да ми повярва, но това е самата истина. Възможността да споделям прайс екшън стратегията и опита си, ме удовлетворяват в не по-малка степен от топлината, която чувствам при общуването с читателите.

Защо избра именно Форекс хоби като таргет на своята популяризация?
Опитвам се да наложа Форекс хоби като лейбъл за стил на валутна търговия, който може да се практикува паралелно с друга дейност, най-често основна. В такъв режим търговията на форекс може да се разглежда като допълнително занимание за свободното време, като източник на знания за една тясно специализирана сфера от финансовата област, като начин за самоусъвършенстване дори; разбира се и за печелене на пари. Възможност за това дава точно този стил на работа, за който споменах по-горе – прайс екшън.

Каквото и да си говорим, форекс търговията все още не е популярна у нас. За това си има много причини, но не е без значение и фактът, че “посветените”, съзнателно или не, поддържат около нея един ореол на елитарност. Това донякъде се определя и от популярните системи и стратегии за търговия, които непрекъснато се усложняват, с цел да станат “по-съвършени”. Графиките се претрупват с колкото се може повече технически индикатори, коя от коя по-сложни теории са призвани да помагат при анализирането на пазара. Всичко това плаши и дори отблъсква начинаещия трейдър. И ако, както става в повечето случаи, се опари с няколко загуби… Резултатът е “Това не е за мен”, “Много е сложно” и т.н…

Основната ми цел при създаването на Форекс хоби, цел, която следвам неотклонно и сега, е, да популяризирам онлайн валутната търговия и да убеждавам начинаещите, че форекс не е сложна материя и че за да присъстваш на този уникален пазар, не са необходими кой знае какви инвестиции, нито висше образование по финанси. В този смисъл на нея действително може да се гледа като на интелигентно и печеливше хоби.

Каква е философията на Прайс екшън стратегията, с която търгуваш и подробно описваш в своята книга?
Ако трябва да отговоря с една дума: печеливша. Един малко по-разширен отговор, без да навлизам в същината на стратегията, би я описал като красива в своята простота.

Прайс екшън е такъв модел на технически анализ, който разчита единствено на динамиката на развитие на цената във времето. Няма технически индикатори, няма сложни теории, няма роботи и експерти, единствено цената, великолепна в своята голота. Само един ценови бар или комбинация от няколко (не повече от три) бара от дневната графика са в състояние да ни дадат информация за предстоящото развитие на пазара в близките дни и седмици дори.

Голяма част от трейдърите не могат да си представят, че колкото една стратегия е по-опростена, толкова тя е по-гъвкава и печеливша. С ускоряване процеса на глобализацията на икономиката ставаме свидетели на все по-голям брой фундаментални фактори, които въздействат пряко на валутния пазар. Отделно от това се увеличава процентът на автоматизираната търговия, който вече надхвърля 20%. Прибавете и политическите сътресения, които от локален все повече се превръщат в глобален проблем (например настъпващата ислямизация в световен мащаб)… Валутният пазар, образно казано, абсорбира всички тези фактори и той става все по-непредсказуем. В този смисъл, всяка нова теория много скоро се превръща в неактуална. Единствено цената, като пряк потърпевш от тези въздействия ги отразява корелативно. Именно затова прайс екшън стратегията ще бъде винаги актуална, независимо от международното положение и рентабилна – такава каквато е още от възникването на борсовата търговия с ориз в древна Япония.

Каква е за теб стойността на обръщението „Учителю Колев“, с което някои от твоите последователи те наричат?
Отговорът ми на този въпрос ще бъде кратък. Радвам се, че мога да помагам и съм наистина щастлив да видя, когато млади хора и начинаещи трейдъри прилагат прайс екшън. Не искам да крия, че голямо удовлетворение ми носят писмата им, в които ми доверяват, че благодарение на именно тази стратегия печелят.

Сподели някои подробности от „кухнята“ на твоите ежеседмични анализи?
Стефане, въпросът ти е много резонен, но, повярвай ми, няма кухня, няма дневна. Не намирам, че анализите ми са много аналитични. Убеден съм ,че всеки прайс екшън трейдър с известен опит е в състояние да ги прави. Предпоставка за това е универсалността на самата стратегия. Важно е да се определят нивата на подкрепа и съпротива, за което наистина се иска известна практика и после да се разчете цената в контекста на цялостната картина на пазара. Понякога даже изпитвам малко неудобство, когато почти винаги пиша, че ако открием прайс екшън сигнал в зоната на подкрепа или съпротива, трябва да открием позиция. Но какво да правя, като нямам под ръка индикатори, чиято дивергенция да следя, не чертая дори нивата на Фибоначи. Щях да изглеждам по-компетентен, но уви… 🙂

Има ли нещо, което определяш като най-важно за успеха на трейдъра?
Тук трябва да помисля малко. Няколко са факторите, които предопределят успеха, и всички те са известни. Дали мога да откроя някой от тях над другите? Да видим: търпение, (само)дисциплина, организираност, постоянство, аналитичност… Би могло да се изброят още, но при всички случаи не много. Всички са описани в литературата, затова няма да се спирам на тях, а и ти си им посветил не малко статии, дори и книги.

Ако трябва да изведа едно обобщаващо качество, вероятно най-важно, това би било желанието – волята, граничеща със страст. Ако човек има решителността да постигне успех, той ще подчини съзнанието си, ще култивира в себе си необходимата психологическа нагласа, ще преориентира ценностната си система, така че да постигне целта си.

Приемаш ли за себе си определението екшън трейдър?
Не. Категорично! Често съм споделял, че всъщност аз съм консервативен трейдър. Такъв ме е направил опитът, а такава е и стратегията, която прилагам в търговията. “Екшън” в нашия език обикновено се свързва с филмите, но фигурира в името на стратегията по-скоро като изражение на нормалното движение на цената, отколкото като хипер активността на екшън героите на Брус Уилис или Арнолд Шварценегер.